Pista Atenista

Agosto ang paborito kong buwang sa Ateneo. Bakit? Sa dalawang kadahilanan.

  • Ito ang buwan na may maraming araw na walang pasok.
  • Pista Atenista

Pista Atenista bukas sa College Campus ng Ateneo. Masaya kasi walang pasok at walang gagawin kundi ang magsaya. Hehehhe. Bago ako umalis ng school, busy pa ang lahat ng tao sa paghahanda ng kanilang mga gimik bukas ng umaga para sa gagawing parade. Kailangan ko ring magising ng maaga kasi ako ang kukuha ng video ng gagawing parada. Good night.

This blog supports Wika 2007.